Top 50   14 MHz   UTC   Spotter   Comment  
5Z4VJ   14074.0   27 Nov 04:46   AD5WB   FT 8
LU9EKQ   14074.0   27 Nov 04:17   PY4EP   FT8 -08dB from GF05 1901Hz
F1SKH   14074.0   27 Nov 04:15   PY4EP   FT8 -19dB from JN29 1892Hz
PY5JAP   14074.0   27 Nov 04:11   PY4EP   FT8 +03dB from GG35 1104Hz
PD1BHZ   14074.0   27 Nov 04:09   PY4EP   FT8 -13dB from JO22 499Hz
RA0CDZ   14156.0   27 Nov 04:08   UD8A   RCPW
ZL4AS   14074.0   27 Nov 04:07   PY4EP   FT8 -14dB 974Hz
RA0CDZ   14156.0   27 Nov 03:58   UA9AFA   cq
ZL2RVW   14074.0   27 Nov 03:35   IK1CJO   ft8
VK3IL/P   14309.9   27 Nov 03:19   ZL2IFB   SOTA VK3/VE026 Mt McDonald
VK3YY   14310.0   27 Nov 03:18   VK3YY   WWFF VKFF-0619
HC6IM   14075.6   27 Nov 03:05   NR0A  
HC3RJ   14075.6   27 Nov 03:02   NR0A  
ZL1RED   14074.0   27 Nov 02:56   VK2SOL   tnx/ft8
CE2SCZ   14074.0   27 Nov 02:54   VK2SOL   corect cal
CE22SCZ   14074.0   27 Nov 02:53   VK2SOL   tnx/ft8
KK4AUM   14074.0   27 Nov 02:48   VK2SOL   tnx ft8
N7ET/DU7   14027.4   27 Nov 02:47   RK0UT   CW
ZL1BD   14074.0   27 Nov 02:46   N4JKO  
UA0QN   14017.0   27 Nov 02:43   UD6AOP/0  
UA0QN   14017.5   27 Nov 02:41   RK0UT   CW
JS7IXX   14050.0   27 Nov 02:38   UD6AOP/0  
ZL1BD   14075.9   27 Nov 02:32   W9CY  
UD6AOP/0   14022.7   27 Nov 02:21   RK0UT   CW
N7ZG   14013.0   27 Nov 02:18   UD6AOP/0  
JA7FLI   14014.0   27 Nov 02:14   UD6AOP/0  
RA0CDZ   14020.0   27 Nov 02:08   UD6AOP/0  
RA0CAZ   14020.0   27 Nov 02:07   UD6AOP/0  
XE2YWB   14076.3   27 Nov 02:00   W9CY  
TI/KL9A   14018.5   27 Nov 02:00   K0MD   CW
KH6/KU1CW   14074.0   27 Nov 01:31   PY2CAT   FT8 - BOOMING IN SA - FEW TAKERS
RW0LHI   14074.0   27 Nov 01:19   K6FCF   DM13<>PN53XS
HS0ZOA   14215.0   27 Nov 01:11   LU7IRS   59
AL6A   14074.0   27 Nov 00:58   XE2EX   FT8
UA0JGT   14074.0   27 Nov 00:56   KD7MA   FT8 -12dB from PO41 1564Hz
XR50BA   14074.0   27 Nov 00:50   XE2EX   FT8
NL8F   14075.0   27 Nov 00:50   KJ7EP  
PY2ZZ   14200.0   27 Nov 00:38   K5PCJ   Fine Signal Houston
ZF2CH   14074.0   27 Nov 00:33   W6YW   good sign calif
HC3RJ   14074.0   27 Nov 00:31   HL2IFR   FT8 TKS HL
6Y5HM   14074.0   27 Nov 00:24   HL2IFR   FT8 NEW MODE TKS HL
K7MQV   14014.0   27 Nov 00:18   UD6AOP/0  
BV5OQ   14040.0   27 Nov 00:18   W3LPL   Heard in WA
N1UL   14074.0   27 Nov 00:16   WP4RLR  
NW2M   14075.0   27 Nov 00:14   HI5MAH   FT8 -10 FM19<>FK48KF
PZ2YT   14240.0   27 Nov 00:10   PY4EK   Calling Dx.
6Y5HM   14074.0   27 Nov 00:10   HL2EIZ   vy tnx hard ft8 qso 73
VE3EJ   14075.0   27 Nov 00:06   HI5MAH   FT8 +03 FN03<>FK48KF
W8BLA   14075.0   27 Nov 00:02   HI5MAH   FT8 +02 EM84<>FK48KF
9V1YC   14074.0   27 Nov 00:01   9Y4C   ft8